അവസാന ശ്വാസം - The Last Breath !അവസാന ശ്വാസം - The Last Breath !

ഷാര്‍ജയിലെ ഒരു ഫിഷിങ്ങ് ബോട്ടില്‍ നിന്ന്
Pintrest Related Posts with Thumbnails

8 comments:

siva // ശിവ said...

നല്ല ചിത്രം...

Seek My Face said...

പേടിച്ചു പോയല്ലോ..നല്ല ചിത്രം..

വിഷ്ണു said...

അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു നന്ദി പ്രശാന്ത് !!

Rani said...

അയ്യോ കഷ്ടം ...

ഭൂതത്താന്‍ said...

ഈ ലോകത്തോട്‌ യാതാമൊഴി ചോല്ലുകയാവാം .....പാവം

നൊമാദ് | ans said...

nice shot

പാവത്താൻ said...

haunting

Ravindra Ravi said...

Beautiful! excellent photography

Post a Comment

Critic Comments Are Always Welcome!

© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google